خانه دسته بندی شرکتها اخبـــار مزایـده نمایشگاه ثبـت نـام رایگــان سایـت های مرتبــــط درج تبلیغات حضور در کتاب درباره ما تماس باایران مارین بوک EN

 

دسته بندی :مناقصات تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۱/۲۱
     اجاره دو فروند بالگرد جهت ترابري

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه عمومي و دو مرحله‌اي شماره 96/138/ات

اجاره دو فروند بالگرد جهت ترابري كاركنان شركت نفت فلات قاره ايران در مناطق عملياتي كارفرما در خليج فارس

 

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را طبق شرح کار تدوین شده از طريق مناقصه عمومي دو مرحله‌اي و به مدت "دو سال" به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذيل واگذار نماید:

الف: خدمات مورد نیاز:

اجاره دو فروند بالگرد براي ترابري كاركنان به سكوها و دكل‌هاي حفاري در مناطق عملياتي كارفرما در خليج فارس.

ب : محل انجام خدمات:

مناطق عملياتي كارفرمادر خليج فارس

ج: مدت خدمات مورد نیاز:

دو سال (24ماه)

د: شرایط متقاضی:

 1. توانائي ارائه ضمانتنامه "شركت در فرآيند ارجاع كار" به مبلغ 308،903 (سيصد و هشت هزار و نهصد و سه) يورو.

 2. توانائی ارائه "ضمانتنامه اجراي تعهدات" به میزان 10% مبلغ كل قرارداد منعقده، در صورت برنده شدن و نيز كسر 10% از هر يك از پرداخت­هاي قراردادي جهت تضمين حسن انجام كار.

 3. داشتن امكانات، توانايي و تخصص در موضوع مناقصه و كسب حداقل امتياز ارزيابي كيفي لازم.

 4. داشتن گواهينامه AOC از سازمان هواپيمايي كشوري ايران در خصوص خدمات هليكوپتري و ثبت جمهوري اسلامي ايران (EP).

هـ: ساير شرايط:

 1. به تقاضاهای مشروط و مبهم و ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و تقاضاهايي كه بعد از مهلت مقرر دريافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهدشد.

 2. پيشنهادات مالي بايد حداقل سه ماه پس از وصول پيشنهادات به كميسيون مناقصات شركت نفت فلات قاره داراي اعتبار باشند.

 3. شركت نفت فلات قاره ایران در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار خواهدبود.

  واريز مبلغ 1.200.000 (يك ميليون و دويست هزار) ريال به حساب جاري شماره 230-22-593 بانك تجارت، شعبه سميه غربي، بنام شركت نفت فلات قاره ايران بابت خريد اسناد و ارائه رسيد آن الزامي مي‌باشد. كه در زمان ارائه اسناد مناقصه به پذيرفته‌شدگان در ارزيابي كيفي، از آنان اخذ خواهدگرديد.

  از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود از روز سه شنبه مورخ 97/01/14 لغايت روز سه شنبه مورخ 97/01/28 درخواست كتبي خود را به همراه مدارك مشروحه ذيل به نشاني تهران، خیابان ولی عصر، نرسيده به تقاطع مدرس، خیابان تورج،خيابان خاكزاد، شماره 12، شرکت نفت فلات قاره ایران، طبقه 5، امور قراردادها تلفن: 23942511 ارائه و همزمان حضوراً نسبت به دريافت مدارك ارزيابي كيفي اقدام نمايند.

 1. اساسنامه شركت.

 2. آگهي ‌هاي ثبت، تأسيس وتغييرات روزنامه رسمي

 3. اعلام آمادگي و معرفي نامه شركت متقاضي جهت دريافت اسناد.

 4. ارائه گواهينامه AOC از سازمان هواپيمايي كشوري ايران و ثبت جمهوري اسلامي ايران(EP).

ضمناً مي بايستي حداكثر تا روز سه شنبه مورخ 97/02/11 اطلاعات مورد درخواست به آدرس ذيل در مقابل رسيد تحويل گردد. محل و زمان تحويل و گشايش پيشنهادها در اسناد مناقصه قيد ميگردد.


^