در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


شناور سازان صنعت و دریا
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :53583692-061
تلفن2 :09167308039
فکس :33925261-021

آدرس : خرمشهر، میدان عشایر، نرسیده به شهرک صنعتی، منطقه حفار غربی، بین روستای مقایسه و بدریه