در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی نداجا
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :77225969
تلفن2 :77226070
فکس :77225817

آدرس : تهران-میدان رسالت-انتهای خیبان نیروی دریایی-جنب پایگاه کوهک