در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


دانشكده كشتي سازي اميركبير
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :02164543120
تلفن2 :
فکس :02166412495

آدرس : تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده، مهندسی دریا