در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


کارا صنعت پارمیس
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :66008141
تلفن2 :66034437
فکس :66034437

آدرس : تهران-خیابان آزادی-بلوار شهید اکبری-خیابان شهید قاسمس-پلاک61-واحد1