در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


صنایع دریایی شهید تمجیدی
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :44510050-013
تلفن2 :
فکس :44510052-013

آدرس : تهران، پاسداران، بعد از سه راه اختیاریه، نرسیده به م نو بنیاد، ساختمان سازمان صنایع دریایی