هدف نوين بندر

مدیر عامل : عزیز رستمی

تعداد بازید : 3395

مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :06152282927
تلفن2 :
فکس :06152282933

آدرس : تاسيسات بندري امام خميني ،اسكله سرسره

آدرس ایمیل :info@hadafnovin-co.com

آدرس سایت : http://www.hadafnovin-co.com
زمینه فعالیت بطور کامل :

سایر اطلاعات :
مشاهده مالتی مدیا دریافت کاتالوگ
دریافت ویدیو دریافت PDF
نقشه : تاسيسات بندري امام خميني ،اسكله سرسره