در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


تعاونی کارکنان نداجا (تکن)
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :88554213
تلفن2 :88554216
فکس :88708968

آدرس : تهران - خ بهشتی - چهارراه خالد اسلامبولی - شماره 303- طبقه 4