در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


درای داک ورلد
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :0097143450626
تلفن2 :
فکس :-

آدرس : www.drydocks.gov.ae