در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


پولاد صنعت دریا
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :02166313762
تلفن2 :02166313763
فکس :02166319926

آدرس : تهران، بازار آهن غرب تهران، بهاران 1، بلوک30، مجتمع پاسارگاد، طبقه2، واحد19