در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


حفاري شمال
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :48614478
تلفن2 :
فکس :02148618475

آدرس : پونك بلوار فلاح زاده پلاك 40 -