در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


تامین تجهیزات صنایع گسترش شفق هرمزمهر
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :076-32571012-4
تلفن2 :076-32571213
فکس :076-32571376

آدرس : بندرعباس-مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل خلیج فارس(ایزایکو)37کیلومتری غرب بندرعباس-شرکت تامین تجهیزا