در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


حفاری ایران
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :061-34442197
تلفن2 :
فکس :061-34442456

آدرس : اهواز - بلوار پاسداران-بالاتر از سه راه فرودگاه