در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


حفاری شمال
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :02148610000
تلفن2 :
فکس :02148613626

آدرس : تهران، میدان پونک، بلوار فلاح زاده، پلاک 40