در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


جنرال مكانيك
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :88091392
تلفن2 :
فکس :88094593

آدرس : شهرك غرب- خيابان ايران زمين- خيابان گلستان- جنب بانك سپه