در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


قصر(4 ستاره)
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :38518090،051-38512000
تلفن2 :
فکس :051-38596914

آدرس : مشهد-خیابان امام رضا - بین امام رضا14و16-نرسیده به چهار راه دانش