در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


هتل سنتی مه(5 ستاره)
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :0351-6227400-5
تلفن2 :
فکس :1

آدرس : یزد -خیابان قیام - کوچه لب خندق