در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


تامكو
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :0335-5262021
تلفن2 :88742086
فکس :0335-5262750

آدرس : اصفهان-شهر مبارکه-بلوار خیام-بعد از کشتارگاه صنعتی-شرکت تامکو