اداره بندرودریانوردی خارک

مدیر عامل : آقای بهمن نکیسا

تعداد بازید : 2511

مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :077338225123
تلفن2 : 077-23825121
فکس :07733822469

آدرس : ایران - بوشهر - جزیره خارک - اداره بندر ودریانوردی خارک صندوق پستی شماره: 7546113115

آدرس ایمیل :Khargport@Bpmo.ir

آدرس سایت : http://khargport.pmo.ir
زمینه فعالیت بطور کامل :

اداره بندر و دریانوردی خارگ یکی از ادارات تابعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر می باشد که از چند دهه قبل با استقرار در جزیره خارک به شناورهای ورودی خدمات لازم را ارائه نموده است با توجه به آئین نامه سازمان بنادر و دریانوردی (وظایف و اختیارات ) وظایف متنوع و متعددی را عهده دار می باشد که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد . - انجام تشریفات ورود و خروج شناورها و ارائه خدمات به کشتیها و نمایندگیهای کشتیرانی - مقابله با آلودگی نفتی - انجام عملیات تجسس و نجات و کمک رسانی به شناورهای سانحه دیده - کنترل و بازرسی فنی و ایمنی شناورهای ورودی به خارک جهت اطمینان از قابلیت دریانوردی آنها - اداره و برقرار نمودن علائم و وسائل روشنائی در محدوده آبهای جزیره خارگ - وصول حقوق و عوارض بندری و دریایی و سایر درآمدهایی که طبق مقررات وصول آن به عهده این اداره میباشد. - اجرای قانون دریایی ایران و انجام وظایف مقرر در آن . - نظارت بر ساخت و ساز در حریم دریا و اجرای مقررات مربوطه.

سایر اطلاعات :
مشاهده مالتی مدیا دریافت کاتالوگ
دریافت ویدیو دریافت PDF
نقشه : ایران - بوشهر - جزیره خارک - اداره بندر ودریانوردی خارک صندوق پستی شماره: 7546113115