در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


اداره بندرودریانوردی خارک
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :077-23825125
تلفن2 :077-23825121
فکس :077-23822469

آدرس : ایران - بوشهر - جزیره خارک - اداره بندر ودریانوردی خارگ صندوق پستی شماره: 7546113115