اداره بنادرودریانوردی آبادان

مدیر عامل : آقای رضا سفاری

تعداد بازید : 2936

مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :53244400-061
تلفن2 : 53242327-061
فکس :53242013-061

آدرس : آبادان-خیابان امام خمینی- خیابان بندر

آدرس ایمیل :info.abd@pmo.ir

آدرس سایت : http://abadanport.pmo.ir
زمینه فعالیت بطور کامل :

*

سایر اطلاعات :
مشاهده مالتی مدیا دریافت کاتالوگ
دریافت ویدیو دریافت PDF
نقشه : آبادان-خیابان امام خمینی- خیابان بندر