در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


اداره بندرودریانوردی عسلویه
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :077-37322069
تلفن2 :077-37324227
فکس :077-37376796

آدرس : نطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی ، عسلویه ، اداره بندر و دریانوردی عسلویه صندوق پستی شماره: 183-7