اداره بندرودریانوردی عسلویه

مدیر عامل : آقای تیران جاسم زاده

تعداد بازید : 2668

مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :37322069-077
تلفن2 : 37324227-077
فکس :37376796-077

آدرس : نطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی ، عسلویه ، اداره بندر و دریانوردی عسلویه صندوق پستی شماره: 183-7

آدرس ایمیل :asaluyeh@bpmo.ir

آدرس سایت : http://asaluyehport.pmo.ir
زمینه فعالیت بطور کامل :


سایر اطلاعات :
مشاهده مالتی مدیا دریافت کاتالوگ
دریافت ویدیو دریافت PDF
نقشه : نطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی ، عسلویه ، اداره بندر و دریانوردی عسلویه صندوق پستی شماره: 183-7