اداره بنادرودریانوردی بندر لنگه

مدیر عامل : آقای قاسم عسکری نسب

تعداد بازید : 3434

مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :44243283-076
تلفن2 :
فکس :44242846-076

آدرس : بندرلنگه-خ امام خمینی-اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

آدرس ایمیل :

آدرس سایت : http://lengehport.pmo.ir/
زمینه فعالیت بطور کامل :
سایر اطلاعات :
مشاهده مالتی مدیا دریافت کاتالوگ
دریافت ویدیو دریافت PDF
نقشه : بندرلنگه-خ امام خمینی-اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه