سینا پرداز اپادانا

مدیر عامل : مهدی جعفرزاده

تعداد بازید : 3826

مشخصات ارتباطی :

تلفن1 : - 4 06522523491
تلفن2 : 06522522700
فکس :06522522800 - 06522523494

آدرس : خوزستان مجتمع بندری امام خمینی

آدرس ایمیل :sipnaco@gmail.com

آدرس سایت : www.sipnaco.com
زمینه فعالیت بطور کامل :

تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابرات و الکترونیک تعمیر و نگهداری سیستم های امنیتی و حفاظتی مشاور و طراح سیستمهای امنیتی مبتنی بر ای پی 

 
 

پایگاه ساحلی تعمبر و نگهداری تجهیزات دریایی و کمک ناوبری شناورها
shore based maintenance

 

مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 نماینده محصولات امنیتی

 

SONY, AXIS
گیتهای تردد GARRET
گیتهای ARAY ASTIMAGE

سایر اطلاعات :
مشاهده مالتی مدیا دریافت کاتالوگ
دریافت ویدیو دریافت PDF
نقشه : خوزستان مجتمع بندری امام خمینی