در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


قرارگاه سازندگي كربلا
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :02188533774
تلفن2 :
فکس :02188731000

آدرس : تهران - خ وزراء - خ هفتم - پلاك 13