در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


گروه شناور های سطحی سازمان صنایع دریایی
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :88503869-70
تلفن2 :
فکس :88762390

آدرس : تهران - سهروردی شمالی - نبش کوچه شریف - پلاک 30