در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


تاسیسات دریایی کاسپین پارس
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :88824295
تلفن2 :
فکس :88824295

آدرس : تهران – خ ایرانشهر – خ آزادشهر – پلاک 8 – طبقه 5