در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


جرثقیل و کمرشکن مرکزی
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :88828288-55249255
تلفن2 :55247259
فکس :55242727

آدرس : تهران - میدان هفت تیر-خیابان لطفی-پلاک106-واحد3و4-طبقه 1