در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


عادل بندر خرمشهر
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :06324229467
تلفن2 :
فکس :06324235448

آدرس : منطقه آزاد اروند جاده آبادان-بعد از دانشگاه علوم و فنون دریایی-منازل شهرداری-خیابان 18 متری- پلاک 19