خدمات بندری و دریایی کاوه

مدیر عامل : 1

تعداد بازید : 1712

مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :22274535
تلفن2 : 22274537
فکس :22220759

آدرس : تهران - بلوارميرداماد - نرسيده به مسجدالغدير - ساختمان 149- طبقه 1- واحد 5

آدرس ایمیل :

آدرس سایت :
زمینه فعالیت بطور کامل :

1

سایر اطلاعات :
مشاهده مالتی مدیا دریافت کاتالوگ
دریافت ویدیو دریافت PDF
نقشه : تهران - بلوارميرداماد - نرسيده به مسجدالغدير - ساختمان 149- طبقه 1- واحد 5