در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


اداره بنادر و دریانوردی دریاچه ارومیه
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :04114363027-8
تلفن2 :
فکس :04114363027-8

آدرس : ارومیه جاده دریا نرسیده به پادگان مالک اشتر اداره بنادرودریانوردی دریاچه ارومیه بندرگلمان خانه