در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دریایی خارک
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :33822224-077
تلفن2 :
فکس :32822845-077

آدرس : خارک، خیابان شهدا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دریایی خارک