دانشگاه صنعت نفت و علوم دريايي محمود آباد

مدیر عامل : زرگر

تعداد بازید : 8697

مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :011-44740125-8
تلفن2 : 1227740127
فکس :44748195

آدرس : محمود آباد - خیابان آزادی-صندوق پستي4631994116

آدرس ایمیل :

آدرس سایت :
زمینه فعالیت بطور کامل :
سایر اطلاعات :
مشاهده مالتی مدیا دریافت کاتالوگ
دریافت ویدیو دریافت PDF
نقشه : محمود آباد - خیابان آزادی-صندوق پستي4631994116View Larger Map