در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :35320020-054
تلفن2 :
فکس :52221025-054

آدرس : چابهار - بلوار دانشگاه