در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


بازرگاني پتروشيمي
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :88884772
تلفن2 :88884773
فکس :88791867

آدرس : تهران - خ گاندي - انتهاي خ 9- پلاك 38