در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


حمل و نقل بین المللی بوروسان آریا
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :88530526-9
تلفن2 :
فکس :88530605

آدرس : تهران - خیابان احمد قصیر(بخارست)- کوچه چهارم- شماره 21 - طبقه اول - واحد 11