در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


سازه صنعت پژوهش پلیمر
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :44498229
تلفن2 :88726208
فکس :44498761

آدرس : تهران-شهرک قدس-بلوار امامزاده-خیابان گلبرگ جنوبی-خیابان گلچین یکم-پلاک49