در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


حفاری شمال
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :88785083-8
تلفن2 :88385651
فکس :88793443

آدرس : تهران - میدان آرژانتین-خیابان الوند-خیابان 35-پلاک8