در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


زیمنس تکنوکلید
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :021-33901200
تلفن2 :021-33950393-4
فکس :33942768

آدرس : تهران لاله زار جنوبی جنب بانک صادرات پاساز رزاق منش تکنو کلید