در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


پترو تک
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :02141736
تلفن2 :
فکس :02188567004

آدرس : تهران، سعادت آباد، خیابان قره تپه ای (خیابان 25)،پلاک31