در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


ابتکار صنعت فاطر
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :09128475519
تلفن2 :021-66166331
فکس :66166307

آدرس : هران- خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف-مجتمع خدمات فناوری-برنامه تجاری سازی فناوری – اتاق 307 – شرکت