در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


کابل الماس خاورمیانه
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :26104196
تلفن2 :
فکس :66475224

آدرس : خ فلسطین-پایینتر از میدان فلسطین-پلاک353-طبقه3-واحد14