در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


کالای صنعت پتروپایاموند
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :02144043863
تلفن2 :02144043864
فکس :02144099372

آدرس : تهران،آیت اله کاشانی،بین رامین و گلستان،ساختمان 260،طبقه سوم واحد 13