در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


پارس پامچال
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :021-88536683-7
تلفن2 :021-88536682-6
فکس :021-88839917

آدرس : تهران - خيابان دكتر بهشتي- خيابان احمد قصير - بخارست سابق - كوچه 2-پلاك 10