در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


صنايع شيميايي بوشهر
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :88779953
تلفن2 :
فکس :88879698

آدرس : تهران - خ وليعصر - بالاتر از پارك ساعي روبروي خ 32- شماره 2404