در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


تابا شیمی
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :77347775
تلفن2 :
فکس :77339775

آدرس : تهران - ج دماوند - خ سازمان آب - روبروی خ 4 -پلاک 17