در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


اتوماسیون زیمنس تهران
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :021-33959055
تلفن2 :021-33915308
فکس :021-33911294

آدرس : تهران -خیابان سعدی جنوبی - مجتمع تجاری اداری سعدی - طبقه اول- واحد 109 و110