در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


تامین تجهیزات نفت آزادگان-تتنا
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :02133998478
تلفن2 :02133998479
فکس :0213399849

آدرس : تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژ خیام ، طبقه 1، پلاک 182