در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


تامین تجهیزات نفت آزادگان-تتنا
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :۳۳۹۹۸۴۷۸
تلفن2 :۳۳۹۹۸۴۷۹
فکس :۳۳۹۹۸۴۹۰

آدرس : تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژ خیام ، طبقه 1، پلاک 182