در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


داياطب- نماينده رسمی آلفالاوال ايران در زمينه مبدل هاي حرارتي صفحه اي و جوش
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :88885274
تلفن2 :88885007
فکس :88787882

آدرس : تهران- بلوار افريقا- فرزان غربي - شماره 47- طبقه همكف