در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


صا ايران (صنايع مخابرات و تجهيزات دريايي)
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :23822360
تلفن2 :22952392
فکس :22950058

آدرس : تهران - خ پاسداران - ميدان نوبنياد - خ شهيد لنگري - مجتمع بعثت