در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


خدمات دریایی شفق خاوران
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :88714342،88717323
تلفن2 :88713584
فکس :88717658

آدرس : تهران-خیابان بهشتی-بعداز خیابان خالد اسلامبولی-ساختمان شماره303-طبقه 2